การตรวจประวัติข้อมูลกำลังพล e-Battalion

โพสต์โดย Noparat Jino

๑. เข้าเว็บไซต์ http://e-army.rta.mi.th/e-battalion/  เข้าสู่ระบบโดยใช้

      ๑.๑ ชื่อเข้าระบบ  :  หมายเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

      ๑.๒ รหัสผ่าน  :  หมายเลขประจำตัวทหาร ๑๐ หลัก

      ๑.๓ ติ๊กถูกช่อง ดูประวัติบุคคล

      ๑.๔ กดปุ่ม "ดูข้อมูล"

๒. การตรวจข้อมูลประวัติให้คลิ๊กเมนูประวัติต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ชั้นยศ เงินเดือน บำเหน็จ เงินเพิ่ม  ตำแหน่ง การศึกษา ราชการ ทดสอบร่างกาย ที่อยู่ บุคคลใกล้ชิด ฌาปนกิจ ทบ.