ผู้บังคับบัญชา

 

 

 พล.ต.ชีวัน  โหละบุตร
ผบ.จทบ.น.น
 

 


พ.อ.ชัยวัฒน์ ธนารุณ
รอง ผบ.จทบ...  
 

 


พ.อ.กษิดิศ หลักกรด
รอง
ผบ.จทบ...  
 


พ.อ.เจนณรงค์ ขำฉา
เสธ.จทบ...  
 

 รอง เสธ.จทบ...

 

จังหวัดทหารบกน่าน  ๑๗๖  ค่ายสุริยพงษ์   ถนนเทศบาลดำริห์  ตำบลในเวียง  อ.เมือง  จว.น.น. ๕๕๐๐๐
โทร. ๐ - ๕๔๗๗ - ๔๐๘๓  ต่อ  ๓๙๙  FAX  - ๐ - ๕๔๗๑ - ๐๐๖๖    

 E - Mail  Suriyapongnan@hotmail.com , Monchai_241@hotmail.com